Nutzungsstatistik lug.fh-swf.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2023
Erstellt am 26-Sep-2023 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2023
Summe Anfragen 84525
Summe Dateien 81084
Summe Seiten 77213
Summe Besuche 7862
Total kB Files 8600443
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4503
Summe unterschiedlicher URLs 1060
Summe unterschiedlicher Verweise 559
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 900
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 135 6809
Anfragen pro Tag 3250 10373
Dateien pro Tag 3118 10268
Seiten pro Tag 2969 10063
Sites per Day 173 624
Besuche pro Tag 302 1396
kB Files per Day 330786 507714
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 95,93% 81084
Code 206 - Partial Content 0,04% 30
Code 301 - Moved Permanently 0,05% 39
Code 304 - Not Modified 0,67% 570
Code 400 - Bad Request 0,39% 326
Code 403 - Forbidden 0,00% 2
Code 404 - Not Found 2,61% 2203
Code 408 - Request Timeout 0,20% 172
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,02% 15
Code 500 - Internal Server Error 0,10% 84

Tages-Statistik im Monat September 2023

Tages-Statistik im Monat September 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 4272 5,05% 4151 5,12% 3978 5,15% 951 12,10% 556 12,35% 445241 5,18%
2 4579 5,42% 4287 5,29% 4214 5,46% 630 8,01% 575 12,77% 485781 5,65%
3 5097 6,03% 4898 6,04% 4830 6,26% 1396 17,76% 624 13,86% 469079 5,45%
4 3516 4,16% 3365 4,15% 3143 4,07% 840 10,68% 528 11,73% 332399 3,86%
5 4724 5,59% 4606 5,68% 4448 5,76% 368 4,68% 354 7,86% 507714 5,90%
6 3994 4,73% 3906 4,82% 3810 4,93% 183 2,33% 220 4,89% 499146 5,80%
7 3489 4,13% 3432 4,23% 3199 4,14% 128 1,63% 154 3,42% 418932 4,87%
8 3331 3,94% 3242 4,00% 3150 4,08% 124 1,58% 163 3,62% 406060 4,72%
9 1393 1,65% 1342 1,66% 1187 1,54% 113 1,44% 131 2,91% 141021 1,64%
10 1438 1,70% 1095 1,35% 1023 1,32% 102 1,30% 118 2,62% 118004 1,37%
11 2052 2,43% 1826 2,25% 1688 2,19% 620 7,89% 436 9,68% 143255 1,67%
12 2037 2,41% 1874 2,31% 1685 2,18% 355 4,52% 179 3,98% 177359 2,06%
13 2385 2,82% 2242 2,77% 2018 2,61% 313 3,98% 211 4,69% 232603 2,70%
14 1566 1,85% 1491 1,84% 1367 1,77% 122 1,55% 160 3,55% 176932 2,06%
15 1757 2,08% 1678 2,07% 1480 1,92% 99 1,26% 139 3,09% 182001 2,12%
16 1533 1,81% 1471 1,81% 1379 1,79% 88 1,12% 116 2,58% 170609 1,98%
17 2879 3,41% 2568 3,17% 2669 3,46% 115 1,46% 162 3,60% 301088 3,50%
18 3379 4,00% 3307 4,08% 3115 4,03% 108 1,37% 143 3,18% 386588 4,49%
19 10373 12,27% 10268 12,66% 10063 13,03% 532 6,77% 551 12,24% 489616 5,69%
20 3893 4,61% 3790 4,67% 3550 4,60% 118 1,50% 181 4,02% 469160 5,46%
21 3760 4,45% 3698 4,56% 3534 4,58% 119 1,51% 154 3,42% 473851 5,51%
22 3825 4,53% 3705 4,57% 3435 4,45% 126 1,60% 204 4,53% 454367 5,28%
23 1946 2,30% 1783 2,20% 1668 2,16% 113 1,44% 136 3,02% 232746 2,71%
24 2628 3,11% 2503 3,09% 2277 2,95% 145 1,84% 160 3,55% 300333 3,49%
25 3563 4,22% 3475 4,29% 3243 4,20% 115 1,46% 162 3,60% 441737 5,14%
26 1116 1,32% 1081 1,33% 1060 1,37% 45 0,57% 53 1,18% 144822 1,68%

Stunden-Statistik im Monat September 2023

Stunden-Statistik im Monat September 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 128 3335 3,95% 123 3207 3,96% 116 3037 3,93% 14676 381587 4,44%
1 132 3452 4,08% 127 3324 4,10% 119 3119 4,04% 14441 375466 4,37%
2 123 3220 3,81% 118 3089 3,81% 116 3033 3,93% 14439 375424 4,37%
3 117 3042 3,60% 114 2967 3,66% 110 2868 3,71% 13714 356561 4,15%
4 115 3000 3,55% 110 2883 3,56% 107 2796 3,62% 13558 352504 4,10%
5 114 2974 3,52% 110 2865 3,53% 106 2770 3,59% 13278 345222 4,01%
6 111 2895 3,43% 109 2846 3,51% 101 2642 3,42% 12642 328696 3,82%
7 110 2869 3,39% 106 2767 3,41% 97 2527 3,27% 11951 310738 3,61%
8 112 2937 3,47% 108 2829 3,49% 100 2619 3,39% 12894 335238 3,90%
9 120 3136 3,71% 116 3034 3,74% 109 2838 3,68% 13494 350847 4,08%
10 127 3311 3,92% 122 3174 3,91% 118 3092 4,00% 14488 376692 4,38%
11 143 3739 4,42% 127 3320 4,09% 131 3429 4,44% 14510 377250 4,39%
12 134 3490 4,13% 123 3214 3,96% 121 3158 4,09% 13961 362975 4,22%
13 128 3332 3,94% 121 3161 3,90% 116 3030 3,92% 14777 384210 4,47%
14 142 3702 4,38% 130 3385 4,17% 121 3148 4,08% 13742 357283 4,15%
15 154 4023 4,76% 146 3816 4,71% 126 3294 4,27% 14291 371568 4,32%
16 138 3594 4,25% 133 3479 4,29% 118 3083 3,99% 13678 355624 4,13%
17 125 3251 3,85% 120 3143 3,88% 111 2905 3,76% 13403 348469 4,05%
18 372 9676 11,45% 368 9568 11,80% 364 9480 12,28% 15304 397915 4,63%
19 117 3045 3,60% 113 2943 3,63% 107 2792 3,62% 13016 338424 3,93%
20 118 3091 3,66% 115 3003 3,70% 110 2868 3,71% 13374 347716 4,04%
21 125 3251 3,85% 118 3088 3,81% 112 2931 3,80% 13758 357698 4,16%
22 119 3099 3,67% 115 2997 3,70% 111 2904 3,76% 13762 357804 4,16%
23 117 3061 3,62% 114 2982 3,68% 109 2850 3,69% 13636 354532 4,12%

Top 30 von 1060 URLs
# Anfragen kB F URL
1 23753 28,10% 3101241 36,06% /usage/usage_202308.html
2 21718 25,69% 2618336 30,44% /usage/usage_202309.html
3 10609 12,55% 1778933 20,68% /usage/usage_202307.html
4 6711 7,94% 61407 0,71% /usage/
5 5417 6,41% 41714 0,49% /
6 4845 5,73% 627496 7,30% /usage/usage_202306.html
7 1153 1,36% 8242 0,10% /robots.txt
8 418 0,49% 42840 0,50% /vim/vim-bash/StyleGuideShell.en.pdf
9 169 0,20% 116184 1,35% /vim/vim-kurzanleitung/vim-kurzanleitung.pdf
10 113 0,13% 954 0,01% /new/js/tabber.js
11 107 0,13% 4128 0,05% /new/js/jquery-1.6.2.min.js
12 105 0,12% 796 0,01% /new/js/jquery.poptrox-0.1.js
13 81 0,10% 482 0,01% /new/styles/default.css
14 80 0,09% 165 0,00% /new/styles/poptrox.css
15 79 0,09% 259 0,00% /new/styles/tabber.css
16 66 0,08% 6638 0,08% /vim/vim-bash/StyleGuideShell.de.pdf
17 63 0,07% 704 0,01% /vim/vim-perl/screenshots-en.html
18 60 0,07% 4916 0,06% /usage/usage_202304.html
19 60 0,07% 562 0,01% /vim/
20 58 0,07% 2351 0,03% /vim/vim-doc/csupport.html
21 52 0,06% 641 0,01% /vim/vim-c/screenshots-en.html
22 39 0,05% 313 0,00% /vim/vim-lua/
23 35 0,04% 146 0,00% /vim/vim-doc/vim-stylesheet.css
24 32 0,04% 287 0,00% /shell/
25 32 0,04% 179 0,00% /uif/
26 30 0,04% 258 0,00% /vim/vim-doxygen/
27 29 0,03% 1219 0,01% /vim/vim-c/c-hotkeys.pdf
28 29 0,03% 728 0,01% /vim/vim-doc/bashsupport.html
29 26 0,03% 17804 0,21% /vim/vim-praesentation.pdf
30 25 0,03% 139 0,00% /vim/vim-bash/

Top 10 von 1060 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 23753 28,10% 3101241 36,06% /usage/usage_202308.html
2 21718 25,69% 2618336 30,44% /usage/usage_202309.html
3 10609 12,55% 1778933 20,68% /usage/usage_202307.html
4 4845 5,73% 627496 7,30% /usage/usage_202306.html
5 169 0,20% 116184 1,35% /vim/vim-kurzanleitung/vim-kurzanleitung.pdf
6 6711 7,94% 61407 0,71% /usage/
7 418 0,49% 42840 0,50% /vim/vim-bash/StyleGuideShell.en.pdf
8 5417 6,41% 41714 0,49% /
9 26 0,03% 17804 0,21% /vim/vim-praesentation.pdf
10 17 0,02% 13573 0,16% /lego/NQC-Guide.2.5.a4.German.ps

Top 10 von 346 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5417 6,41% 4840 66,97% /
2 6711 7,94% 425 5,88% /usage/
3 23753 28,10% 335 4,64% /usage/usage_202308.html
4 21718 25,69% 206 2,85% /usage/usage_202309.html
5 10609 12,55% 66 0,91% /usage/usage_202307.html
6 63 0,07% 46 0,64% /vim/vim-perl/screenshots-en.html
7 52 0,06% 44 0,61% /vim/vim-c/screenshots-en.html
8 58 0,07% 43 0,59% /vim/vim-doc/csupport.html
9 60 0,07% 40 0,55% /vim/
10 39 0,05% 30 0,42% /vim/vim-lua/

Top 10 von 344 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5417 6,41% 4793 66,68% /
2 6711 7,94% 432 6,01% /usage/
3 23753 28,10% 331 4,60% /usage/usage_202308.html
4 21718 25,69% 204 2,84% /usage/usage_202309.html
5 10609 12,55% 62 0,86% /usage/usage_202307.html
6 58 0,07% 45 0,63% /vim/vim-doc/csupport.html
7 63 0,07% 44 0,61% /vim/vim-perl/screenshots-en.html
8 60 0,07% 43 0,60% /vim/
9 52 0,06% 40 0,56% /vim/vim-c/screenshots-en.html
10 39 0,05% 30 0,42% /vim/vim-lua/

Top 30 von 4503 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 15489 18,32% 15489 19,10% 1862767 21,66% 14 0,18% 185.149.146.53
2 10202 12,07% 10202 12,58% 1332447 15,49% 66 0,84% 178.178.96.57
3 5802 6,86% 5802 7,16% 757774 8,81% 2 0,03% 5.42.64.62
4 5391 6,38% 5391 6,65% 657122 7,64% 7 0,09% 5.42.65.70
5 4837 5,72% 4837 5,97% 627284 7,29% 3 0,04% host-77-232-40-104.macloud.host
6 4140 4,90% 4140 5,11% 540707 6,29% 2 0,03% 5.42.65.94
7 2573 3,04% 2573 3,17% 336049 3,91% 14 0,18% 95.189.79.14
8 1851 2,19% 1851 2,28% 310543 3,61% 1 0,01% 94.25.174.233
9 1361 1,61% 1361 1,68% 228366 2,66% 1 0,01% 94.25.168.82
10 999 1,18% 999 1,23% 167605 1,95% 1 0,01% 94.25.174.58
11 930 1,10% 930 1,15% 156047 1,81% 9 0,11% 94.25.174.172
12 678 0,80% 678 0,84% 113764 1,32% 1 0,01% 94.25.171.164
13 615 0,73% 615 0,76% 5038 0,06% 12 0,15% hn.kd.ny.adsl
14 560 0,66% 560 0,69% 93964 1,09% 2 0,03% 94.25.170.209
15 517 0,61% 493 0,61% 2695 0,03% 1 0,01% bardolino.netestate.de
16 475 0,56% 475 0,59% 55666 0,65% 2 0,03% 46.191.249.211.dynamic.o56.ru
17 451 0,53% 451 0,56% 75675 0,88% 1 0,01% 94.25.171.11
18 441 0,52% 441 0,54% 73997 0,86% 1 0,01% 94.25.173.87
19 438 0,52% 438 0,54% 73493 0,85% 1 0,01% 94.25.173.7
20 426 0,50% 426 0,53% 55638 0,65% 178 2,26% 188.162.142.75
21 316 0,37% 153 0,19% 3658 0,04% 1 0,01% 64.124.8.52.available.above.net
22 291 0,34% 291 0,36% 48828 0,57% 2 0,03% 94.25.170.177
23 273 0,32% 273 0,34% 45807 0,53% 1 0,01% 94.25.169.45
24 252 0,30% 252 0,31% 42284 0,49% 7 0,09% 94.25.172.51
25 247 0,29% 247 0,30% 41445 0,48% 1 0,01% 94.25.172.144
26 236 0,28% 2 0,00% 153 0,00% 1 0,01% c6a7cfab.vpn.njalla.net
27 226 0,27% 226 0,28% 29517 0,34% 4 0,05% 46.191.187.196.dynamic.ufanet.ru
28 221 0,26% 221 0,27% 37082 0,43% 1 0,01% 94.25.173.36
29 209 0,25% 1 0,00% 1509 0,02% 1 0,01% 103.179.188.196.cloudfly.vn
30 209 0,25% 163 0,20% 19617 0,23% 41 0,52% crawl-66-249-66-130.googlebot.com

Top 10 von 4503 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 15489 18,32% 15489 19,10% 1862767 21,66% 14 0,18% 185.149.146.53
2 10202 12,07% 10202 12,58% 1332447 15,49% 66 0,84% 178.178.96.57
3 5802 6,86% 5802 7,16% 757774 8,81% 2 0,03% 5.42.64.62
4 5391 6,38% 5391 6,65% 657122 7,64% 7 0,09% 5.42.65.70
5 4837 5,72% 4837 5,97% 627284 7,29% 3 0,04% host-77-232-40-104.macloud.host
6 4140 4,90% 4140 5,11% 540707 6,29% 2 0,03% 5.42.65.94
7 2573 3,04% 2573 3,17% 336049 3,91% 14 0,18% 95.189.79.14
8 1851 2,19% 1851 2,28% 310543 3,61% 1 0,01% 94.25.174.233
9 1361 1,61% 1361 1,68% 228366 2,66% 1 0,01% 94.25.168.82
10 999 1,18% 999 1,23% 167605 1,95% 1 0,01% 94.25.174.58

Top 30 von 559 Verweise
# Anfragen Verweise
1 9577 11,33% https://infoobzori.ru
2 6666 7,89% https://darknet-markets-onion.com
3 5707 6,75% https://sibprom-nsk.ru/
4 4838 5,72% https://redmetsplav-w-mo.ru/
5 4482 5,30% https://sumkispb.ru/
6 4193 4,96% https://mupapat.ru/
7 3040 3,60% https://flowers-avia.ru
8 2573 3,04% https://crypo-union.ru
9 2542 3,01% https://xn----7sbabaug7bxafzg.xn--p1ai/
10 1832 2,17% https://finansovaya-vitrina.ru/
11 1423 1,68% https://xn--mga-sb-w4a.com
12 1349 1,60% https://xn--mg-8ma3631a.com
13 1285 1,52% https://xn--meg-sb-yc8b.com
14 1273 1,51% https://xn--mga-sb-ph8b.com
15 1270 1,50% https://xn--mgasb-6za.com
16 1227 1,45% https://xn--meg-cla.com
17 1207 1,43% https://xn--meg-sb-yoc.com
18 1187 1,40% https://xn--megsb-vcc.com
19 1144 1,35% https://xn--mgasb-n51b.com
20 1084 1,28% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-perl/screenshots-en.html
21 1009 1,19% https://xn--mg-sb-6za9404c.com
22 1000 1,18% https://xn--meg-sb-dua.com
23 936 1,11% https://xn--megsb-l11b.com
24 866 1,02% https://integration-help.ru
25 757 0,90% https://ipregpro.ru/
26 733 0,87% https://yandex-google-seo.ru/
27 715 0,85% https://zaim-zaem.ru/
28 608 0,72% http://elitelogistic.ru
29 558 0,66% https://lug.fh-swf.de/
30 542 0,64% https://b2buh.ru/

Top 15 von 900 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6666 7,89% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.5845.110 Safari/537.36
2 4254 5,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
3 4209 4,98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 4194 4,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 4062 4,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
6 2169 2,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
7 2166 2,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
8 2159 2,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 2139 2,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
10 2127 2,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 2123 2,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
12 2122 2,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 2119 2,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 2117 2,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 2116 2,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36

Usage by Country for September 2023

Top 30 von 50 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 71710 84,84% 70653 87,14% 8204695 95,40% Unresolved/Unknown
2 8379 9,91% 7337 9,05% 161094 1,87% Commercial (com)
3 1267 1,50% 602 0,74% 26821 0,31% Network (net)
4 1189 1,41% 1038 1,28% 78008 0,91% Germany
5 929 1,10% 918 1,13% 98920 1,15% Russian Federation
6 223 0,26% 4 0,00% 1741 0,02% Vietnam
7 133 0,16% 30 0,04% 1050 0,01% British Indian Ocean Territory
8 104 0,12% 67 0,08% 1084 0,01% China
9 100 0,12% 92 0,11% 6113 0,07% Spain
10 54 0,06% 48 0,06% 2477 0,03% Switzerland
11 45 0,05% 27 0,03% 265 0,00% Non-Profit (org)
12 39 0,05% 39 0,05% 4728 0,05% Bulgaria
13 38 0,04% 33 0,04% 600 0,01% Argentina
14 35 0,04% 29 0,04% 884 0,01% European Union
15 31 0,04% 22 0,03% 339 0,00% Italy
16 30 0,04% 17 0,02% 471 0,01% Czech Republic
17 23 0,03% 22 0,03% 241 0,00% Greece
18 23 0,03% 13 0,02% 207 0,00% Palau
19 22 0,03% 21 0,03% 269 0,00% Israel
20 16 0,02% 12 0,01% 1698 0,02% Hungary
21 14 0,02% 6 0,01% 5336 0,06% Austria
22 12 0,01% 10 0,01% 239 0,00% Japan
23 11 0,01% 10 0,01% 84 0,00% Sweden
24 10 0,01% 6 0,01% 181 0,00% Netherlands
25 8 0,01% 7 0,01% 275 0,00% Brazil
26 8 0,01% 2 0,00% 51 0,00% India
27 6 0,01% 5 0,01% 32 0,00% Address Routing (arpa)
28 6 0,01% 2 0,00% 93 0,00% Australia
29 6 0,01% 4 0,00% 420 0,00% Poland
30 5 0,01% 2 0,00% 161 0,00% Educational (edu)


Generated by Webalizer Version 2.23